Ubezpieczenie autocasco – w jakich sytuacjach możesz liczyć na odszkodowanie?

lut 24, 2017 Brak odpowiedzi przez

Ubezpieczenie autocasco, popularnie znane jako polisa AC, zapewnia posiadającym je kierowcom ochronę w przypadku uszkodzenia pojazdu. Sprawdź, kiedy firma ubezpieczeniowa pokryje za Ciebie koszty związane z naprawą samochodu lub dokona zwrotu wartości utraconego bagażu i wyposażenia dodatkowego.

Jedyną polisą, której posiadanie jest obowiązkowe dla polskich kierowców, jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki OC nie musimy wypłacać z własnej kieszeni odszkodowania, które przysługuje ofiarom zawinionego przez nas wypadku.

Pamiętajmy jednak, że polisa OC nie pokryje kosztów naprawy naszego samochodu. Aby zapewnić sobie środki na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia drogowego, potrzebujemy dodatkowej ochrony – właśnie temu służy ubezpieczenie autocasco.

Ubezpieczenie autocasco – co obejmuje?

Polisa AC może zapewnić odszkodowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży następujących przedmiotów:

  • pojazdu (warto zwrócić uwagę na to, jak jest on zdefiniowany w ogólnych warunkach ubezpieczenia – zwykle jest to zarówno samochód osobowy, jak i ciężarowy, mogą jednak istnieć ograniczenia co do dopuszczalnej masy całkowitej lub umiejscowienia kierownicy po prawej stronie pojazdu),
  • bagażu podręcznego (np. walizek w bagażniku i toreb wewnątrz pojazdu),
  • wyposażenia dodatkowego (jak np. niefabrycznego zestawu audio) oraz
  • fotelika dla dziecka (jeśli znajdował się w pojeździe w chwili wystąpienia szkody).

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, którą możemy otrzymać od towarzystwa ubezpieczeniowego, w przypadku pojazdu i wyposażenia dodatkowego zależy od ich wartości. Jest ona określana w trakcie zawierania umowy. Sumy ubezpieczenia bagażu i fotelika dziecięcego, ponieważ nie są to stałe elementy wyposażenia, raczej nie wiążą się z ich wartością – TU może określić je odgórnie.

W jakich sytuacjach przysługuje nam odszkodowanie z tytułu polisy AC?

Ubezpieczenie autocasco może występować w kilku wariantach – np. wypadkowym i kradzieżowym (które może być dodatkowo płatną usługą). Zdarzenia, których wystąpienie umożliwia uzyskanie odszkodowania, to, między innymi,:

  • Zderzenie z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
  • Działanieosób trzecich (czyli np. wandalizm),
  • Pożar, wybuch lub osmalenie pojazdu,
  • Nieprzewidywane działanie sił przyrody – takich jak grad, lawina, huragan, powódź lub uderzenie pioruna,
  • Kradzież przedmiotów objętych ubezpieczeniem – jak jednak zaznaczyliśmy, ochrona taka może być dodatkowo płatna i obarczona kolejnymi uregulowaniami.

Ochrona w ramach polisy wypadkowej zwykle dotyczy całego terytorium Europy. W przypadku polisy kradzieżowej mogą jednak pojawić się ograniczenia – np. nie będzie ona obejmować obszaru Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

W tym miejscu warto wspomnieć o innych wyłączeniach – czyli sytuacjach, w których umowa ubezpieczenia nie zapewni nam odszkodowania. Mogą one dotyczyć minimalnej wartości szkody (określonej przez TU) lub okoliczności jej wystąpienia – spośród których warto wymienić demonstracje, zamieszki, protesty lub trzęsienie ziemi. Pełną listę wyłączeń znajdziemy w OWU wybranego ubezpieczyciela.

Aktualności

O autorze

Powiadają, że w aucie urodzony... Z wykształcenia umysł ścisły, a z zamiłowania humanistyczny...
Brak odpowiedzi dla “Ubezpieczenie autocasco – w jakich sytuacjach możesz liczyć na odszkodowanie?”

Zostaw odpowiedź

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress